concept of constipation, diarrhea, abdominal pain or cramps. copy space

BIFIDOBACTERIUM LACTIS BB - VELKÝ POMOCNÍK PŘI ŘEŠENÍ ZÁCPY

          Fascinující důkazy o vlivu střevní mikroflóry na zdraví člověka nás vedou stále k novému hledání možností, jak ovlivnit v pozitivním slova smyslu její složení. Na podporu zdravého mikrobiomu pak nejčastěji volíme probiotika a prebiotika. Probiotika jsou definována jako živé kultury mikroorganizmů, které po orálním podání pozitivně působí na zdraví hostitele. Slovo probiotikum pochází z řečtiny a znamená „pro život“ (na rozdíl od antibiotik, která znamenají „proti životu“). Podávané probiotické bakterie, ať už stravou či doplňkem, musí ale přežít cestu kyselým žaludkem a setkání s poměrně agresivní žlučí a kolonizovat střevní sliznici alespoň po krátkou dobu. Ovšem schopnost kolonizace střeva a vliv na imunitní systém je vázána přímo na vlastnosti určitého kmene. Nejčastěji jsou pro účely podpory zdraví střev využívány kmeny z rodu Lactobacillus a Bifidobacter. My se dnes podíváme podrobněji na jeden z nejvíce prozkoumaných probiotických kmenů a tím je bifidobacterium lactis BB.

Bifidobacterium lactis BB-12®(zkratka BB-12®) je celosvětově nejvíce zdokumentovaným probiotickým zástupcem bifidorodinky. Popsán je ve více než 300 vědeckých publikacích, z nichž více než 130 jsou publikace klinických studií u lidí. Tento kmen pochází ze sbírky mléčných kultur a má vysokou stabilitu v potravinách i jako lyofilizovaný prášek v doplňku. Vlastnosti a mechanismy kmene BB-12® byly rozsáhle zkoumány a testovány. BB-12® vykazuje vynikající toleranci žaludečních kyselin a žluči a má silnou adherenci ke slizu (rozumějte ke sliznici trávicího traktu), což jsou všechno cenné probiotické vlastnosti. Potlačení patogenů, posílení bariérové funkce a imunitní interakce jsou mechanismy, které byly u BB-12® opravdu studiemi prokázány. Klinické studie prokázaly dobrou schopnost jeho přežití v gastrointestinálním traktu a bylo prokázáno, že podporuje zdravou gastrointestinální mikroflóru.

Dále bylo prokázáno, že kmen Bifidobacterium lactis BB-12

  • zlepšuje funkci střev
  • má ochranný účinek proti průjmu (hlavně u dětí)
  • snižuje vedlejší účinky léčby antibiotiky
  • zvyšuje odolnost organismu vůči běžným infekcím dýchacích cest
  • snižuje výskyt akutních infekcí dýchacích cest
  • napomáhá při terapii zvýšené střevní propustnosti (leaky gut syndrom)
  • zlepšuje tranzitní čas stolice a tím je pro nás cenným doplňkem při řešení chronické zácpy


JAK NÁM TATO BAKTERIE MŮŽE POMOCI PŘI ZÁCPĚ

Ačkoliv zatím neznáme mechanismy, jakými probiotické kmeny přesně působí, existuje několik návrhů a předpokladů, jak mohou právě probiotika s obsahem Bifidobacterium lactis BB pomoci při zácpě:

  1. vyšší produkce SCFA (neboli mastných kyselin s krátkým řetězcem). SCFA jsou produkovány v důsledku bakteriální fermentace sacharidů ve střevě jak bifidobakteriemi, tak laktobacily. Předpokládá se, že SCFA zvyšují motilitu tlustého střeva tím, že stimulují nervové receptory v hladké svalovině střevní stěny a způsobují peristaltiku. Předpokládá se také, že zvyšují koncentraci serotoninu v tlustém střevě, který je excitačním neurotransmiterem a rovněž může stimulovat peristaltiku

  • snížení pH tlustého střeva v důsledku zvýšené produkce kyseliny mléčné a SCFA druhy Lactobacillus i Bifidobacteria. Zvýšená kyselost střevního luminálního obsahu stimuluje peristaltiku a zkracuje tranzitní čas tlustého střeva

  • zvýšený metabolismus žlučových solí kmeny bifidobakterií i laktobacilů ve střevě stimuluje peristaltiku, protože dochází ke zvýšené hladině dekonjugovaných žlučových solí, které mohou stimulovat motilitu tlustého střeva. Vlivem zvýšeného obsahu žlučových solí ve střevě dochází ke zvýšené motilitě.


ZÁCPA NENÍ LEGRACE…

Jelikož existuje mnoho spouštěčů a příčin zácpy neexistuje zatím žádné univerzální řešení (a ani užívání laxativ věřte váš problém nevyřeší, ba naopak). Naštěstí však existují dobré důkazy o tom, že právě tato probiotika mohou být účinná a stát se tak velkým pomocníkem při řešení vašich chronických potíží s vyprázdněním. Bifidobacterium lactis BB-12® je opravdu velkým pomocníkem pro osoby s „lenivými“ střevy a narušenou střevní motilitou. Jeho účinky jsou prokázány mnohými studiemi zabývající se řešením zácpy především u žen.

B. lactis BB-12® je také úspěšně zkoušen u specifických skupin osob, které jsou náchylnější k občasné zácpě, jako jsou starší lidé a také těhotné ženy. Byl také pro jistotu zkoušen u osob s pravidelnou stolicí, ale ani v tomto případě nedošlo k patologicky navýšené frekvenci vyprazdňování, což ukazuje, že má tato hodná bakterie nejen normalizační účinek ale zároveň je to skvělý důkaz o tom, jak dokonale spolu naše tělo a probiotické bakterie komunikují. Není to fascinující?


ZÁVĚREM

Nejen, že probiotický kmen BB-12® může pomoci zmírňovat příznaky zácpy, ale některé výzkumy ukázaly, že může stimulovat sekreci hormonu serotoninu z enteroendokrinních buněk, a tím zvýšit peristaltiku a napomoci při psychických obtížích. Napomáhá také při terapii propustného střeva, moduluje správnou imunitní odpověď a chrání před průjmem po užívání antibiotik (hlavně u dětí).

Pokud řešíte občasný problém s vyprazdňováním, pak vám doporučuji minimálně 30 denní kůru pomocí kvalitního doplňku s dostatečným dávkováním, který obsahuje Bifidobacterium lactis BB-12. K tomu navyšte příjem vlákniny (prebiotik) ve stravě, společně s kontrolou dostatečného pitného režimu a pravidelným pohybem. Velmi dobrým pomocníkem se ukazuje také nasazení butyrátu – neboli kyseliny máselné, patřící do rodiny SCFA (neboli mastných kyselin s krátkým řetězcem).

Pokud jsou vaše potíže se zácpou již chronické a doprovázené silným nadýmáním nebo jinými trávicími potížemi, pak doporučuji nejdříve zhlédnout můj webinář „Zácpa a její řešení“ a zorientovat se, kde může být ve vašem případě primární problém a začít tento stav řešit krok za krokem. Mám totiž obavy, že v takovém případě chronické těžší zácpy (i přes všechny benefity tohoto probiotika) by jen samotná suplementace nebyla dostatečná.

Autor článku: Karolína Smutná