IMO - ALIAS INTESTINAL METHANE OVERGROWTH

       SIBO neboli bakteriální přerůstání v tenkém střevě je funkční trávicí porucha, která nastává, když se v tenkém střevě přemnoží bakterie nebo jiné mikroorganismy, které by zde správně v takovém množství vůbec neměly být. Jejich zvýšený počet by se měl vyskytoval pouze v tlustém střevě, které je na vysoký obsah bakterií dobře zařízeno. Přesunutí a přemnožení mikroorganismů do tenkého střeva pak vede k řadě zapeklitých zažívacích příznaků, které dotyčné osobě způsobují poměrně velká trápení. SIBO je zkratka pro small intestine bacterial overgrowth neboli bakteriální přerůstání tenkého střeva. Přerůstání může být v zásadě trojího typu. Buď přerůstají bakterie produkující v nadbytku plyn vodík a způsobují průjmy (SIBO-D) nebo mikroorganismy produkující plyn metan způsobující zácpy a nadýmání (IMO) nebo se jedná o kombinaci těchto dvou. Pokud se však dlouhodoběji potýkáte právě se zácpou, trpíte velkým nadýmáním a plynatostí, máte pocit, že ve vás jídlo dlouho leží a špatně vám to tráví nebo bez efektu řešíte refluxu, pak by se mohlo jednat o přerůstání metanogenních mikroorganismů ve střevech neboli neboli přesněji IMO. Tato zkratka INTESTINAL METHANE OVERGROWTH poukazuje na poměrně novou funkční trávicí poruchu, která se dříve označovala jako SIBO – C neboli SIBO projevující se zácpou, kdy C pochází z anglického constipation.

Pokud se však dlouhodoběji potýkáte právě se zácpou, trpíte velkým nadýmáním a plynatostí, máte pocit, že ve vás jídlo dlouho leží a špatně vám to tráví, nebo bez efektu řešíte reflux, pak by se mohlo jednat o přerůstání metanogenních mikroorganismů ve střevech neboli přesněji IMO.

Čím více se o SIBO neboli bakteriálním přerůstání tenkého střeva a jeho podstatě dozvídáme, tím více chápeme, že název SIBo nebo IBO – C není v tomto případě správné. Písmeno B ve slově SIBO znamená totiž bakterie, a ten hlavní problém zde je, že metanogenní mikroorganismy nejsou bakteriemi, ale tzv. archea, což jsou prokaryotické jednobuněčné organismy ještě primitivnější, než bakterie. I to je právě ten důvod, proč na ně nefungují antibiotika předepisující se běžně na SIBO (Normix / Rifaximin).

Nyní také víme, že archea neboli metanogeny, primárně zastoupeny kmenem Methanobrevibacter smithii, jsou běžně přítomny v našem tlustém střevě. Pokud přerůstají, pak mohou být přítomny v celém střevním traktu a nejsou tak izolovány pouze v tenkém střevě jako „pravé“ SIBO. Když mají lidé SIBO nebo IMO, často obdrží diagnózu syndrom dráždivého tračníku (IBS), což je vlastně elegantní způsob lékaře, jak říct „nevíme, co je s vašimi střevy v nepořádku, raději nasadíme preventivně antibiotika nebo antidepresiva“. Důležité je zmínit, že reálně až 80 % případů všech IBS je ve skutečnosti SIBO.

PŘÍZNAKY METANOVÉHO PŘERŮSTÁNÍ – IMO

Hlavním příznakem metanového přerůstání je zásadní zpomalení motility (pohyblivosti) trávicího traktu, což samozřejmě primárně vyústí v zácpu, pomalé trávení, velké nadýmání a plynatost. Častými příznaky jsou také říhání a nepříjemné bolesti břicha, kde se hromadí bubliny plynů. Pokud se už od rána probouzíte nafouknutí, může to být známkou toho, že ve vašich střevech hraje hlavní roli plyn metan.

Mezi další příznaky patří:

 • nadýmání, které se v průběhu dne zhoršuje
 • nevolnost
 • IBS
 • malabsorpce živin, zejména železa, B9, výpníku, hořčíku a vitaminu D
 • pálení žáhy
 • úzkosti, deprese
 • únava
 • mozková mlha
 • bolesti kloubů

Zvýšené riziko IMO hrozí, pokud:

 • jste starší osoba trpící dlouhodobě trávicími obtížemi a nadýmáním
 • užíváte / užívali jste často antibiotika
 • užíváte léky, které potlačují tvorbu žaludeční kyseliny (inhibitory protonové pumpy a H2 blokátory)
 • máte gastroparézu nebo celiakii
 • máte cukrovku (2. typu)
 • máte nízkou hladinu žaludeční kyseliny
 • máte srůsty ve střevech v důsledku operací nebo zranění
 • trpíte na hypofunkci štítné žlázy
 • máte vyoperovaný žlučník nebo trpíte jeho dysfunkcí

TESTOVÁNÍ NA IMO

Testování na IMO probíhá stejně jako na SIBO pomocí neinvazivního dechového testu. Tento dechový test by měl trvat minimálně 3 hodiny a detekovat plyny vodík i metan (zde v ČR dechové testy častokrát detekují pouze plyn vodík). Lépe je tento test provádět s pomocí stimulačního roztoku laktulózy nebo fruktózy.

JAKÉ MNOŽSTVÍ METANU JE PŘI DECHOVÉM TESTU NA SIBO POVAŽOVÁNO ZA NADMĚRNÉ?

Dříve, než vám ukážu, jak výsledky pozitivních dechových testů na IMO vypadají a jaké hodnoty jsou v pořádku / patologické, bych ráda podotkla, že se jedná o postřehy a zkušenosti z mé několikaleté praxe s klienty. Zatím tyto informace nenajdete v žádné výzkumné práci či studii v českém jazyce. Dále bych ráda zmínila, že ačkoliv je tato funkční trávicí porucha poměrně častým problémem, zatím naše medicína a lékaři nejsou ochotni tento stav řešit nebo si vůbec tuhle problematiku připustit. Často se setkávám s názorem, že gastroenterolog pacientovi sdělí, že SIBO nebo IMO považuje za nesmysl a nevěří v něj. A to i přes to, že se pacient prokáže pozitivním dechovým testem z odborné laboratoře. Myslím si, že každý, kdo je odhodlaný vzít se zdraví a trávení do svých ruku, si bude stejně muset sám hledat dostupné data a informace, a bude zatím odkázán na malé množství terapeutů a poradců, kteří se tomuto problému kvalitně věnují. Z vlastní praxe s klienty vám mohu potvrdit, že mi každý týden dorazí z laboratoře průměrně 1-3 pozitivní testy na metanové přerůstání a postižení klienti mají opravdu zásadní problémy a komplikace, které jim velmi znesnadňují život a fungování. Osobně si myslím, že cca do 5 let dojde k zásadní změně vnímání těchto moderních funkčních trávicích poruch a začne vznikat více studií, specializovaných klinik i laboratoří s kvalitní diagnostikou.

Pokud bych vám měla více přiblížit a ukázat pozitivní dechové testy na metan, tak ze své praxe, a na základě dat od kolegů a terapeutů ze zahraniční jsem dospěla k názoru, že úroveň vydechovaného metanu kolem 20 ppm je mírný případ IMO, zatímco hodnoty 30-60 ppm se řadí ke středně těžkým případům. Hodnoty nad 60 ppm považuji z hlediska metanu za závažné. Zatím jsem ve své praxi napočítala pouze pět případů, kdy byla čísla nad 100 ppm, což je opravdu extrémní. Však také stav těchto klientů byl opravdu extrémní a velmi zoufalý, doprovázen několik bezvýslednými hospitalizacemi v nemocnici.

UKÁZKA POZITIVNÍCH DECHOVÝCH TESTŮ NA METAN (CH4) POTVRZUJÍCÍ IMO

OBRÁZEK 1. Pozitivní dechový test na metan (CH4). Hodnoty dosahují maximálně 12-15 ppm. Tento výsledek je považován za pouze mírnou formu IMO.

OBRÁZEK 2. Pozitivní dechový test na metan (CH4). Hodnoty dosahují jak vysoké bazální hodnoty, tak přetrvávají po celou dobu měření. Tento výsledek je považován za silnou formu IMO.

OBRÁZEK 3. Dechový test z pražské laboratoře, která nesprávně interpretuje plyn metan (CH4). U klienta dochází k extrémnímu přerůstání metanu s nevyšší hodnotou 111 ppm. Klient trpí na obrovské zácpy, nadýmání a téměř zcela pozastavenou pohyblivost střev.

DALŠÍ PROBLÉMY SPOJENÉ S IMO

Vysoké hladiny metanogenních archeí v tenkém střevě způsobují, že tělo nedokáže správně vstřebávat a využívat živiny. U osob s IMO a SIBO se často setkávám s nedostatkem železa (hlavně u žen) a vitaminů skupiny B (hlavně B9 a někdy B12), hořčíku, vápníků a vitaminu D.

Archea, stejně jako bakterie, rády konzumují a následně fermentují sacharidy, které sníte. Právě vedlejším produktem jejich fermentace je plyn metan, který způsobuje nadýmání a plynatost zastavující pohyb střev. nejen, že budete trpět na zácpu, ale tento narušený rytmus trávení se pak odrazí i na nedostatečné sekreci trávicích šťáv. Především žluči a pankreatických enzymů. Zásadním problémem zácpy je ten, že snížený a nedostatečný pohyb stolice tlustým střevem nebo její zaseknutí ve střevech způsobuje zpětné vstřebávání na stolici navázaných toxinů, odpadních látek a hormonů, které čekají na vyloučení. To pro vás rozhodně nemůže znamenat nic dobrého. Často zde pak z dlouhodobějšího hlediska vzniká problém zvaný estrogenová dominance (estrogen není adekvátně oddetoxikován z těla ven a zpětně se vstřebává), dále pak akné, ekzémy, mozková mlha a především je tento stav velkou zátěží na játra, která musí veškerý nadbytek opětovně vstřebaných toxinů opět detoxikovat. Představte si tento stav jako odpadkový koš, který obsahuje spoustu odpadu, zbytků, rozkládajících se potravin, zapáchá, kvasí a přetéká k prasknutí, a vy ho z nějakého důvodu nemůžete vynést a tak vám stále doma stojí a způsobuje čím dál větší zápach a nepořádek. Jediný rozdíl je, že tento odpad dobře registrujete. To, co se děje ve vašich střevech bohužel jen tak nevidíte.

Přemnožení metanogenních mikroorganismů a narušení trávení vede k tomu, že dotyčný začne omezovat nejvíce dráždivé potraviny. Těmi bude především vláknina, ovoce, zelenina, celozrnné výrobky, fermentované potraviny…atd. Tato eliminace tolik potřebných živin, společně s narušeným trávením povede k razantnímu snížení tvorby SCFA neboli mastných kyselin s krátkým řetězcem. Ty jsou ale velmi důležité pro zdraví a obnovu našich střevních buněk. Tento dlouhodobě patologický stav, nadbytečná fermentace, deficit SCFA, narušený průběh trávení a vyprázdnění, porušený mikrobiom tlustého střeva a velké zatížení jater, tak často vede k dnes velmi probíranému syndromu zvýšené střevní propustnosti, který pak může vést k rozvoji autoimunitních onemocnění. I proto vám mohu z praxe potvrdit, že IMO se často pojí například s autoimunitním zánětem štítné žlázy a endometriozou, kde je tato kombinace velmi typická a častá, především u žen.

ZÁKLADNÍ TERAPIE IMO

Pokud se u vás IMO potvrdí dechovým testem, existuje několik různých cest, kterými se lze vydat. Běžná antibiotika předepisovaná na SIBO – tedy Rifaximin / Normix zde budou mít jen velmi malý účinek, jelikož jsou primárně určena pro terapii bakteriálního přerůstání (SIBO) a vy již víte, že archea tvořící metan, k bakteriím nepatří. Proto se lépe vyplácí zvolit terapii přírodními antibiotiky. Byliny, které nejlépe fungují při léčbě IMO v tenkém i tlustém střevě, jsou berberin, výtažek z česneku (allicin), oreganový olej a neem. Opravdu si dávejte pozor na to, že terapie SIBO a IMO se zásadně liší. Nelze k nim přistupovat stejně a také je potřeba počítat s tím, že terapie IMO je delší a komplexnější.

Jako první krok se vždy musí řešit zlepšení pomalé střevní motility / pomalého tranzitního času a tím vyřešení začarovaného kruhu zácpy a neúplného, bolestivého či nedostatečného vyprazdňování střev. Zde doporučuji pomocnou bylinnou terapii, specifickou prebiotickou vlákninu, dostatečnou hydrataci, úpravu stravy, pohyb a co nejlepší zachování správného cirkadiálního rytmu. K rozhýbání střev a zlepšení motility využíváme tzv. prokinetické byliny a specifické probiotické kmeny, které mohou zlepšit pohyb střev a podpořit tak dostatečné vyprázdnění. Na lékaři předepisovaná prokinetika buďte velmi opatrní, mají totiž poměrně značné vedlejší účinky. Mezi přírodní látky s prokinetickým účinkem řadíme například oxid hořečnatý, triphalu, zázvor nebo artyčok. Z mé zkušenosti mají lidé se zácpu často i dlouhodobý deficit hořčíku a také (subklinicky) sníženou funkci štítné žlázy. Podpora peristaltiky trávicího traktu pak také výrazně uleví od nadýmání a plynatosti a od častého říhání. Uvězněný plyn je také hlavní příčinou bolesti břicha a viscerální přecitlivělosti, proto i zde může nastat výrazná úleva.

Jakmile se vaše střeva začnou správně hýbat a vy lépe vyprazdňovat, přichází na řadu potřebné cykly antimikrobiální terapie. Opravdu upozorňuji na to, že dříve, než se vrhnete na eliminaci IMO přírodními antibiotiky, tak je důležité ujistit se, že vaše vylučování a lymfatický systém opravdu fungují dobře, jinak se budete při takové terapii cítit velmi špatně a navíc s velkým množstvím vedlejších příznaků. To znamená, že než začnete se samotnou eliminací, měly byste chodit na stolici alespoň jednou denně, abyste zajistili, že mrtvé bakterie a veškeré toxiny budou odcházet z vašeho těla pryč. Na podporu správné detoxikace zkuste také suché kartáčování pokožky, saunu, teplou vodu s bio jablečným octem ráno nalačno, koupel v epsomské soli a pohyb. Pijte také dostatek vody přes den. Dehydratace je často příčinou, proč se nedaří zácpu řešit nebo proč je vyprázdnění bolestivé.

Při zácpě a zpomalené střevní peristaltice je třeba také výrazně snížit konzumaci potravy za den. Respektive upravit množství denních porcí. Doporučuji jíst maximálně 3 porce za den se 4-5 hodinovými pauzami mezi jídly. Nesmíte uzobávat, dojídat, mlsat nebo zatěžovat jakkoli trávení mezi jednotlivými hlavními porcemi.

Z praxe jsem také zjistila, že jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit pohyblivost střev, omezit zácpu a pomoci odplavení všech toxických látek i při samotné terapii přírodními antibiotiky, je prebiotikum známé jako částečně hydrolyzovaná guma guar. To je specifický druh rozpustné vlákniny bez chuti. Zdá se, že tohle konkrétní prebiotikum je u většiny klientů se SIBO velmi dobře snášeno. Nezapomeňte začít pomalu a postupně zvyšovat na terapeutickou dávku. Ujistěte se ale prosím, že se jedná o částečně hydrolyzovanou variantu. Obyčejná guarová guma sama o sobě na zlepšení příznaků metanové SIBO nepomůže, naopak ho může zhoršit.

Co se týká úpravy stravy, doporučuji se inspirovat stravou LOW FODMAP s pár potřebnými detaily. U IMO je třeba nevynechávat zcela vlákninu a zařadit tzv. objemová projímadla. Ta mohou mít podobu:

 • mleté lněné semínko
 • psyllium (opatrně a malé dávky. Testujte toleranci)
 • semínka chia

Při terapii IMO však neexistuje univerzální řešení, jelikož kdo řeší metanové přerůstání bude mít jiné okolnosti a projevy, jiné hodnoty plynů a jiné důvody vzniku této funkční trávicí poruchy. Proto doporučuji nezkoušet nahodilá řešení, ale spolupracovat s kvalitním terapeutem, který vám pomůže účinně a komplexně řešit vaše trávicí obtíže.

Autor článku: Karolína Smutná – certifikovaný terapeut SIBO / IMO