SIBO neboli bakteriální přerůstání tenkého střeva je funkční trávicí porucha, která je i přes svůj poměrně častý výskyt v běžné populaci, stále velmi sporadicky správně diagnostikovaná. Běžný lékař problémy svého pacienta málokdy vztáhne k tomu, že by se mohlo jednat o SIBO, jelikož si je málokdy vědom komplexnosti projevů. Vzhledem ke špatné dostupnosti informací ale i diagnostických možností v ČR, je pak pacient poslán domů „pouze“ s diagnózou dráždivého tračníku (IBS) nebo nespecifickým funkčním dyspeptickým syndromem. Přitom dnes již moc dobře víme, že SIBO neboli přemnožení bakterií v tenkém střevě, je vlastně příčnou problémů až u 85 % pacientů s diagnózou IBS. 

Proč je SIBO tak často přehlíženo nebo opomíjeno? 

V oblasti trávicích poruch, a především při výzkumu IBS a SIBO, došlo v posledních letech k opravdu velkým změnám a mnozí lékaři s tímto posunem prostě nedrží krok. Chybí také větší informovanost, zájem a dostupnost informací, které by byly pro lékaře dostatečně relevantní. Velkým problémem je také diagnostika SIBO, především tedy dostupnost diagnostických testů a znalost toho, jak a kdy testovat a hlavně jak interpretovat výsledky. Přitom pro mnoho osob trpících IBS a jinými nepříjemnými trávicími poruchami, je správná diagnóza opravdu zásadní, a to nejen z psychologického hlediska, ale také pro jejich informovanost o účinné terapii, která jim může pomoci eliminovat veškeré ty příznaky, jež negativně ovlivňují jejich život a zdraví. Rozhodně cílem tohoto článku není obviňování nebo stěžování si, jen ráda ilustruji, že doba i věda se neustále mění a my musíme držet krok a otevřít naše hlavy novým možnostem a poznatkům.

JAK TESTUJEME SIBO 

Zlatým standardem v diagnostice SIBO je dechový test. Tento neinvazivní test funguje na principu měření hladin dvou plynů v dechu: vodíku a metanu, za pomocí vypití cukerného roztoku, který při průchodu trávicím traktem bakterie začnou aktivně fermentovat (pojídat a tvořit plyny). Právě při této fermentaci vznikají plyny vodík nebo metan dle toho, jaké bakterie dominují. Tyto dva plyny jsou v našem těle totiž tvořeny výhradně bakteriemi v našich střevech (ideálně bakteriemi především v tlustém střevě). Je velmi důležité, aby test, který má SIBO správně prokázat opravdu měřil oba tyto plyny, ne pouze vodík. Je to proto, že vodík (H2) je produkován speciálními bakteriemi a většinou způsobuje průjmy. Oproti tomu metan (CH4) je produkován jednobuněčnými organismy (které jsou ještě primitivnější, než baterie) a způsobuje naopak nadýmání, plynatost, zácpy a klasicky i jícnový reflux. Tyto metan produkující mikroorganismy se zároveň částečně vodíkem živí, a proto pokud diagnostika provádí pouze měření vodíku, může být výsledek testu falešně negativní, jelikož je jeho větší část spořádána těmito nenasytnými metan produkujícími breberkami, pokud jsou hodně přemnožené. Je potřeba vědět, jaké organismy ve vašem těle přerůstají, jelikož dle toho se pak nastavuje celá následná terapie, volba stravy i přírodních antibiotik. 

 

Obsah domácího dechového testu

Dalším důležitým předpokladem správné diagnostiky SIBO je druh roztoku, který se při testu používá. Vždy preferujeme test s použitím laktulózy, ne glukózy. Proč je to tak důležité? K bakteriálnímu přerůstání totiž může docházet po celé délce tenkého střeva nebo jen v určitých jeho částech. Pokud použijete při dechovém testu glukózu, tedy jednoduchý cukr, tak ten se po požití vstřebá již v počátečních částech tenkého střeva, což znamená, že výsledek bude správný pouze pokud u vás dochází k přerůstaní baterií již na začátku tenkého střeva. Pokud však vaše střevo kolonizují bakterie až v jeho nižších částech, tento (velmi často) používaný roztok už tam nedoputuje a výsledky tak mohou být falešně negativní. Narozdíl od glukózy je laktulóza nestravitelný sacharid, který naše tělo nevstřebává. Prochází proto postupně přes celé tenké střevo až do tlustého střeva a může nám přesně ukázat, v jakém místě dochází k jeho fermentaci bateriemi a kde tedy u vás k bakteriálnímu přerůstání dochází, v jaké intenzitě a jaké breberky tam přerůstají. Bohužel (jako naschvál) ve většině případů dochází k přerůstání až v koncových částech tenkého střeva, kde se SIBO obvykle rádo skrývá.

Dechový test se vždy!! provádí po nezbytné 2 denní přípravné dietě a po nutných 12 hodinách úplného lačnění. Zásadní také je, že cca 1-2 měsíce před testem nesmí být užívána žádná antibiotika. Podstatou testu je postupné odebírání vzorků vašeho dechu pomocí sběrného sáčku a jeho plnění do skleněných zkumavek. Před vypitím roztoku laktulózy, který pak nadšeně začnou fermentovat střevní mikroorganismy, se nejprve odebere základní (bazální) vzorek dechu a následně po vypití roztoku, se vzorky dechu odebírají každých 20 minut po dobu 2,5 až 3 hodin (v závislosti na druhu testu), celkem tedy 8-10 vzorků. Pokud je pak hladina plynů v určitém časovém období vyšší než určité číslo, znamená test pozitivní výsledek na SIBO. Použití správného roztoku a interpretace výsledků je trošku věda sama o sobě. I já sama jsem musela vidět hodně výsledných testů, abych se v nich naučila orientovat společně a to navíc se specifickými projevy klienta. Klíčem k určení správné diagnózy a následné terapie je opravdu mít vedle sebe někoho, kdo má zkušenosti s interpretací dechových testů na SIBO. Níže naleznete ukázku toho, jak vypadají výsledky testů.

POZN:. Tyto výsledky dechových testů jsou od německé společnosti SIBOCHECK, která se zabývá pouze problematikou SIBO a se kterou jako jediná v ČR spolupracuji. Výsledky, které vidíte jsou z praxe od mých klientů, kteří byli pozitivně testovaní.

 

Obr.1 Pozitivní dechový test – vodíkově dominantní SIBO

 

Obr.2 Pozitivní dechový test – metanově dominantní SIBO

 

Obr. 3 Pozitivní dechový test – kombinovaná forma SIBO

PROČ MŮŽETE MÍT SIBO, I KDYŽ TEST UKÁZAL, ŽE HO NEMÁTE.

Při diagnostice SIBO v ČR je využívaným roztokem glukóza. Jak již víte, je ale náchylnější k falešně negativní interpretaci. To znamená, že se velmi pravděpodobně může stát, že vám po absolvování dechového testu bude řečeno, že SIBO nemáte, i když ve skutečnosti ho máte 🙁 Pokud vám glukózový test ukáže pozitivní výsledky, většinou je to proto, že trpíte spíše na vodíkově dominantní průjmy a zrychlenou střevní pohyblivost, takže vámi vypitý cukerný roztok prostě mnohem rychleji proteče, než je běžné (a máte tedy vlastně štěstí). Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že glukózou se živí jiné druhy bakterií, než laktulózou, je nejlepším způsobem, jak si být jistý, provést test s použitím laktulózy nebo alespoň obou roztoků a spojit se s terapeutem, který je zběhlý v interpretaci dechových testů a navrhne vám optimální řešení dle vašeho přerůstání.

JAK JE TO S TÍM HYDROGEN-SULFID SIBO?

Dalším důvodem, proč můžete mít falešně negativní výsledek je, že možná trpíte na jiný, mnohem méně častý nebo alespoň zatím méně pochopený typ SIBO – tzv. hydrogensulfid neboli vodíkovo – sírové SIBO. V současné době (v době psání článku) není k dispozici žádný dechový test pro detekci tohoto druhu přerůstání, což samozřejmě ztěžuje správnou diagnostiku a terapii. Nicméně zběhlý terapeut dokáže rozpoznat zvláštní nuance a hodnoty ve vašich výsledcích, které na tento typ SIBO mohou poukazovat a zároveň já sama se klienta vždy podrobně doptám, zda nejsou přítomny příznaky tohoto typu SIBO jako velmi zapáchající stolice a plynatost, která připomíná shnilá vejce, bolest kloubů a reakce na potraviny bohaté na síru. 

PROČ JE TEDY TESTOVÁNÍ NA SIBO (A PŘETESTOVÁNÍ PO UKONČENÍ TERAPIE) TAK DŮLEŽITÉ?

Na to je jednoduchá odpověď, která zní: U SIBO nikdy nehádejte, ale testujte!

Test je stěžejní nejen při určení toho, zda vůbec máte SIBO nebo zda vaše problémy spouští něco jiného, ale také pro zjištění toho, jak intenzivní případně SIBO je a jakého typu – vodíkové nebo metanové (nebo kombinace) 

V mnoha případech, když už je stav tak rozjetý, že je klient nucen ho řešit, je přemnožení poměrně závažné a k úplné eliminaci bakterií je zapotřebí několik cyklů (z mého doporučení přírodní) terapie. Nehledě na přístup naší medicíny, která používá k terapii samozřejmě klasická antibiotika. A ty určitě nechcete užívat jen tak – nedej bože zbytečně, když to třeba vůbec není potřeba. Navíc ještě v několika cyklech!

Testování na SIBO nám poskytuje skvělé základní měřítko, abychom zjistili, jakou terapii daný člověk potřebuje, jak nejlépe upravit stravu a jaká zvolit přírodní antibiotika nebo pomocné doplňky. Stejně tak je opakované testování po každém ukončení terapie zásadní pro pochopení pokroku a zjištění, zda došlo k úplné likvidaci přemnožených mikroorganismů ve vašem tenkém střevě a jste tedy zbaveni bakteriálního přemnožení v tenkém střevě. Testování také pomáhá z pohledu psychologického, protože už jen vědomí, že jdete správným směrem a všechna práce a snaha má správný výsledek, je opravdu důležitá. 

To, zda vaše výsledky ukazují zvýšené hodnoty vodíku, metanu nebo obojího, je také důležité pro určení typu a délky užívání antimikrobiálních látek. A pro ty, kteří používají komplexní a přírodní přístup k terapii SIBO je opakované testování klíčem k pochopení toho, kdy můžete terapii ukončit a do protokolu zařadit prokinetika, probiotika a pomalu navracet dlouho vynechávané potraviny.

Článek napsala: Karolína Smutná – majitelka a lektorka Akademie zdravé výživy / terapeut SIBO